RSS

Derby Brod / Eagl’s way FCI OLR – runn very well !!!!!

Novosti | 18. Ožujak 2022.

First collecting tour are very succsessfull, more than 120 young future champions are in our new loft.  Prva runda naših mladih šampiona smještena je u naš novi golubinjak, nešto više od 120 budućih šampiona uživa u baranjskom suncu.

Nema komentara »

Nijedan komentar do sada.

RSS kanal za komentare na ovaj post. TrackBack URI

Komentiraj